1. We stoppen de groei van grote winkelketens in Amsterdamse winkelstraten door het samenvoegen van kleinere winkelpanden tegen te gaan. We strijden voor een betere huurbescherming (en behoud van lage huurprijzen) van winkelruimte om lokale ondernemers te beschermen.
 2. Markten krijgen meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie. We zorgen voor transparant beleid en goed beheer zodat de markten plekken in de stad zijn voor goed, innovatief, toekomstgericht en lokaal gebonden ondernemerschap. Hierbij wijzigen we de regels in samenspraak met marktondernemers.
 3. Om onnodige mobiliteit te beperken en lokale ondernemers te steunen, pleiten we voor de invoering van een toeslag op thuisbezorging. Ook creëren we meer laad- en losplekken in straten waar leveranciers korte tijd gebruik van kunnen maken, op specifieke tijdstippen of de hele dag door. We faciliteren vervoer over water.
 4. We zijn kritisch op de komst van platformbedrijven zoals flitsbezorgers. Bestaande wetgeving voor de deel- en kluseconomie geldt voor iedereen; waar nodig ontwikkelen we nieuwe kaders om de negatieve effecten van de platformeconomie tegen te gaan. De gemeente steunt de ontwikkeling van niet-commerciële en coöperatieve platforms als alternatief voor platformkapitalisten.
 5. Partijen die niet-integer zijn wordt het ondernemen in Amsterdam onmogelijk gemaakt door strenge BIBOB-toetsen, het proactief inzetten van de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomst en waar mogelijk het intrekken van vergunning en het sluiten van woningen, bedrijven en andere locaties waar georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. Het gebruik van een vergunningsplicht, zoals in de Hoogstraten al gebeurt, wordt uitgebreid. Hiermee moeten ondernemers aan de voorkant aan tonen dat hun onderneming 'schoon' is, in plaats van als de onderneming al gevestigd is.
 6. De doelstellingen van het Regionaal Werkcentrum (een samenwerkingsverband van de gemeente, het UWV, werkgevers en regionale partners) worden uitgebreid. Naast doorontwikkeling richting taken als om- en bijscholing, re-integratie en werktrajecten, worden ook aanbevelingen van de Commissie Regulering van Werk (Borstlap) in praktijk gebracht. Onder meer het (tijdelijk) overnemen van collectieve risico’s zodat mensen makkelijker aan de slag kunnen gaan bij kleine werkgevers.
 7. De gemeente gaat meer sociaal inkopen: per jaar minimaal 15 inkooptrajecten éxtra. Pantar koopt minimaal 10 inkooptrajecten per jaar sociaal in. Minimaal 10 procent van de totale gemeentelijke inkoop gebeurt bij sociale ondernemers. We werken hiervoor meer samen met sociale firma’s om daar meer werkgelegenheid te realiseren. Het percentage ‘Social Return on Investment’ wordt verhoogd. Bij elke inkoopprocedure wegen sociale voorwaarden voor meer dan 40 procent mee.
 8. Het ondernemersbeleid van de gemeente promoot duurzame en sociale ondernemingen, in het bijzonder kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening in coöperatief verband die bijdragen aan een circulaire economie door bijvoorbeeld reparatie, uitleen en hergebruik. We zetten in op ondernemers die niet alleen willen verdienen aan de stad, maar ook willen investeren in de stad.
 9. De gemeente stimuleert ondernemersverenigingen om meer gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval te realiseren. In BIZ-beleid wordt dit verankerd.
 10. Regelgeving die ondernemers belemmert om te verduurzamen, ruimen we ook uit de weg en we stimuleren en ontzorgen ondernemers om te verduurzamen. Milieuregelgeving handhaven we scherp, waarbij onze prioriteit is dat grote vervuilers gecontroleerd worden.
 11. In gebieden waar de druk op de openbare ruimte groot is, worden straatschoonmakers met een vast werkgebied ingezet. Deze buurtbutlers hebben dus dagelijkse binding met bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied. Ze dragen daarmee bij aan de sociale samenhang in de buurt, het signaleren van gebreken of problemen in de buurt en ondersteunen daarmee tevens de gebiedsteams.
 12. We bouwen een complete stad in Haven-Stad en andere nieuwe wijken, met ruimte voor wonen, werken, groen en ontspanning. En zijn voldoende publieke voorzieningen zoals ontmoetingsplaatsen en onderwijs- en zorginstellingen. Er komen voldoende aantrekkelijke bedrijfsruimtes voor kleine lokale ondernemers.